Energi

Fagområder

 • Energiøkonomisk prosjektering av VVS-anlegg
 • Lavenergi- og passivhus
 • Energirammeberegning etter tekniske forskrifter til Plan- og bygningsloven
 • Bygningsfysikk
 • Integrering av tekniske bygningsinstallasjoner for effektiv energibruk
 • Økonomisk vurdering av energisentraler
 • Tariffer og energipriser
 • Energianalyser
 • Investeringsanalyser

 

Spesialisering

 • Energi- og effektbudsjett
 • Effektiv energibruk ved behovsstyring av varme-, kjøle- og ventilasjonsanlegg
 • Sentral driftskontrollanlegg (SD-anlegg)
 • Inneklima
 • Varmepumper
 • Svømmehaller
 • Idrettshaller

 

Riksheim Consulting har kompetansen som sikrer deg et godt inneklima og energieffektive anlegg ved riktig samspill mellom bygning og tekniske installasjoner. Utarbeidelse av energi- og effektbudsjett tidlig i planleggingsfasen står sentralt i vårt arbeid.  Vårt motto er at den billigste kWh'en er den du ikke bruker.

Hvert år blir en mengde ny energieffektiv teknologi tatt i bruk. Valg av den løsningen som både er teknisk-, økonomisk- og miljømessig fordelaktig er vår utfordring. Bruk vår kompetanse til å redusere energibruken og dermed bedre din konkurranseevne.

 

Det er tidlig i planleggingsfasen en har størst mulighet til å påvirke energibehov og inneklima.


Noen problemstillinger en ofte står overfor:

 • Hva er den mest kostnadseffektive løsningen for å oppfylle energirammekravet i tekniske forskrifter til Plan- og bygningsloven? 
 • Hvilken energisentral skal en velge? Skal en satse på gass, bio eller varmepumpe?

 

Hvilken løsning er best for miljøet?

 • Hvordan skal klimaanlegget utformes? Hvilken type varmegjenvinner bør en velge? Skal en velge konstante luftmengder eller såkalte variable volumsystemer? 
 • Skal en velge vannbåren varme eller direkte elektrisk oppvarming? Påvirker dette energiprisen? 
 • Hvilken mulighet har en for å endre temperatur og driftstider? 
 • Hvordan bør bygget isoleres? 
 • Hvilke vinduer bør velges for ikke å få for høy romtemperatur om sommeren?