Industri

Fagområder

 • Industriprosesser
 • Industriventilasjon
 • Ventilasjon av sveiseverksteder
 • Oppvarming av industrilokaler
 • VVS-anlegg generelt
 • Slokkeanlegg
 • Brannventilasjon
 • VAV-systemer
 • Varmepumpesystemer
 • Varmegjenvinningssystemer
 • Stokeranlegg (pellets- og flisbrenner)
 • Energisentraler
 • Fjernvarme

 

Spesialisering

 • Ventilasjonsteknikk
 • Varmeteknikk
 • Energieffektive anlegg
 • Sprinkleranlegg