Velkommen

 

Forretningside
Riksheim Consulting skal være et kompetansesenter innen effektiv
energibruk, miljø og VVS-teknikk.
Vi har kompetansen som sikrer deg et godt inneklima og energieffektive
anlegg ved riktig samspill mellom bygning og tekniske installasjoner.
Utarbeidelse av energi- og effektbudsjett tidlig i planleggingsfasen står
sentralt i vårt arbeid. Vårt motto er at den billigste kWh'en er den du
ikke bruker.
 

Fagområder

 • Ventilasjonsteknikk
 • Varmeteknikk
 • Sanitærteknikk
 • Kuldeteknikk
 • Bioanlegg
 • Varmepumper
 • Fjernvarme
 • Sprinkleranlegg
 • Prosessanlegg
 • VVS-automatikk
 • SD-anlegg
 • Energi og ENØK
 • Energimerking av bygg

 

Riksheim Consulting er godkjent innenfor følgende 3 godkjenningsområder :

 • Ansvarlig søker for bygninger og installasjoner, tiltaksklasse 3
 • Ansvarlig prosjekterende for bygninger og installasjoner, tiltaksklasse 3
 • Ansvarlig kontrollerende for prosjektering av bygninger og installasjoner, tiltaksklasse 3

 

Kontakt oss

Telefon:   70 11 58 80
Telefaks: 70 11 58 81
e-post   firmapost@riksheim.no

BYGG

INDUSTRI

ENERGI