Tjenester

Vi leverer rådgivertjenester med spisskompetanse innen VVS, energi og klimateknikk. Våre ingeniører leverer i tillegg et bredt spekter av tilgrensende spesialiserte tjenester for bygg- og eiendomsbransjen. Vi yter rådgivning og prosjektering for alle prosjektfaser fra utvikling og utredning av muligheter, via detaljering av planer til bygging/implementering og drift.

Ventilasjon

Vi tilbyr prosjektering og rådgivning for ventilasjons systemer for  prosessventilasjon, industri, helse og næringsbygg.

Fornybar energi

Vi tilbyr prosjektering og rådgivning for varmepumpeanlegg, solenergi, bioenergi og varmegjenvinning fra prosesser.

Kuldeteknikk

Vi tilbyr prosjektering og rådgivning for kuldeanlegg for industri og næringsbygg.

Energi

Vi tilbyr prosjektering og rådgivning for energiberegninger og energiløsninger for alle bygg og behov.

Automasjon

Vi tilbyr prosjektering og rådgivning for byggautomasjonanlegg og ITB-koordinator rollen.

Prosessanlegg

Vi tilbyr prosjektering og rådgivning for prosessanlegg innenfor flere ulike næringer.

Varmeteknikk

Vi tilbyr prosjektering og rådgivning for varmeanlegg for alle typer bygg og behov.

Solid industriell erfaring

Vi i Riksheim har bred kompetanse innen våre fagfelt og mer enn fire tiårs erfaring. Vi har ledet og deltatt i prosjekter fra flere sektorer av industrien, og har fått vært med på å forme utviklingen i regionen vår.

Vår kompetanse

Prosjekter vi er stolte av

Se våre referanser