Vår kjernekompetanse

Vi leverer rådgivertjenester med spisskompetanse innen VVS, energi og klimateknikk. Våre ingeniører leverer i tillegg et bredt spekter av tilgrensende spesialiserte tjenester for bygg- og eiendomsbransjen. Vi yter rådgivning og prosjektering for alle prosjektfaser fra utvikling og utredning av muligheter, via detaljering av planer til bygging/implementering og drift.

 • skisseprosjekt

   

  Avklare hva som ønskes og oppnås med prosjektet. Kartlegge forskjellige behov til interessenter og sette ambisjonsnivået.

   

 • Forprosjektet

   

  Kartlegger risikoer, spesifiserer hvordan prosjektet skal løses og sikre de økonomiske rammer for prosjektet videre.

 • Detaljprosjektering

   

  Videreføring av forprosjektet. Øker presisjonsnivået, sikre byggbarhet og redegjøre for hvordan prosjektet skal realiseres.

   

 • Gjennomføring

   

  Oppfølging og kvalitetsikring.

BIM og digitale verktøy

I Riksheim er vi alltid oppdatert på den digitale utviklingen. Vi sørger alltid for at våre ingeniører har de redskapene og kompetansen de trenger for å kunne levere den kvaliteten som er forventet av oss.

 

Den store innovasjonen i byggebransjen de siste årene har vært Building information modeling (BIM). BIM er et digitalt verktøy som effektiviserer informasjonsflyten mellom de forskjellige aktørene, fra prosjektutviklingen til byggeplass, og senere i driftsfasen. Ved å ta i bruk BIM kan vi samarbeide tett og effektivt med alle involverte parter. Dette sørger for økt kostnadseffektivitet i prosjektene BIM blir tatt i bruk. Riksheim var tidlig ute ved å ta i bruk BIM, og har høy kompetanse og god erfaring med verktøyet.

 

Et spesialisert rådgiverteam

Våre ingeniører har ulik spisskompetanse og erfaringbakgrunn. Teamarbeid i et tverrfagligmiljø skaper bedre løsninger, ved at en ser utfordringer og muligheter fra ulike perspektiver. 

Når et prosjekt-team settes vurderes først problemstillingen. Deretter velges så de ulike ressurspersonene som vil skape mest mulig merverdi for prosjektet.

Våre markedsområder

Prosjekter vi er stolte av

Se våre referanser