Skansekaia Utvikling

24 000

m2

Næring

Byggtype

RIV

Rolle