Stort forbedringspotensiale til sjøs

Publisert 26. September 2016

En av våre rådgivende ingeniører for installasjoner til sjøs tar i denne artikkelen for seg det vi mener er dårlig utnytte muligheter innen VVS-teknikk offshore.